SHËRBIMI KOMBËTAR PËR PUNËSIM

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

517,284,567.54

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

308,711,711.38 RSD

*Shuma e parave të shpenzuara i referohet vetëm për muajin gusht të vitit 2010, të dhënat e tjera nuk janë dhënë

Pagat: 85,764,739.21 RSD

Të tjerë: 10,933,806.93 RSD

Pagat: 95,779,938.55 RSD

Të tjerë: 16,094,371.47 RSD