MINISTRIA PËR PUNË, PUNËSIM, VETERANË DHE ÇËSHTJET SOCIALE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

9,142,039,350.85

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria e Punës dhe Politikës sociale – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 5,687,452.57 RSD

Të tjerë: 318,843.00 RSD

Pagat: 64,984,533.57 RSD

Të tjerë: 1,441,988.00 RSD

Pagat: 298,077,767.57 RSD

Të tjerë: 23,428,698.00 RSD

Pagat: 305,838,746.57 RSD

Të tjerë: 48,746,598.00 RSD

Pagat: 315,140,979.57 RSD

Të tjerë: 99,014,195.00 RSD

Pagat: 260,769,095.57 RSD

Të tjerë: 230,908,546.00 RSD

Pagat: 256,462,025.57 RSD

Të tjerë: 420,155,017.00 RSD

*Për pagat të punësuara në Inspektoratin e punës është dhënë shuma e përgjithshme nga viti 1999. deri në vitin 2005., prandaj kjo është ndarë në mënyrë të barabartë për 7 vjet

Pagat: 258,294,026.00 RSD

Të tjerë: 153,580,010.00 RSD

Pagat: 337,592,079.00 RSD

Të tjerë: 448,196,593.00 RSD

Pagat: 403,642,262.00 RSD

Të tjerë: 156,265,895.00 RSD

Pagat: 737,882,187.00 RSD

Të tjerë: 456,854,286.00 RSD

Pagat: 65,335,295.00 RSD

Të tjerë: 3,218,431.00 RSD

Pagat: 3,309,706,449.99 RSD

Të tjerë: 2,042,129,100.00 RSD

Ministria për Punë, Punësim, Veteranë dhe Çështjet sociale – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 172,337,038.00 RSD

Të tjerë: 1,66,171,516.86 RSD

Pagat: 165,194,847.00 RSD

Të tjerë: 1,792,500,390.00 RSD

Pagat: 337,531,885.00 RSD

Të tjerë: 3,452,671,915.86 RSD