MINISTRIA E NDËRTIMTARISË, TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

11,304,435.80

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria e Transportit – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 3,631,896.00 RSD

Pagat: 3,898,132.00 RSD

Ministria e Ndërtimtarisë, Transportit dhe Infrastrukturës – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 836,688.75 RSD

Pagat: 325,685.33 RSD

Pagat: 872,464.52 RSD

Pagat: 872,464.52 RSD

Pagat: 867,104.68 RSD