MINISTRIA E ENERGJISË DHE MINERAVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

12,801,598.26

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 1,245,090.49 RSD

*Pagat për një inspektor elektroenergjetik dhe një i punësuari të pashprndarë

Ministria e Energjisë dhe Minerave – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 1,492,982.01 RSD

Të tjerë: 683,945.05 RSD

Pagat: 3,922,540.95 RSD

Të tjerë: 238,929.18 RSD

Pagat: 2,779,314.83 RSD

Të tjerë: 226,491.14 RSD

Pagat: 1,609,047.63 RSD

Të tjerë: 603,256.98 RSD