MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE PUSHTETIT LOKAL

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

11,383,910.18

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 10,648,000.00 RSD

Pagat: 735,910.18 RSD