NDËRMARRJA PUBLIKE PËR MENAXHIMIN E PYJEVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

361,194,699.85

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 361,194,699.85 RSD

Pagat: 61,393,951.01 RSD

Të tjerë: 19,642,180.04 RSD

Pagat dhe të tjerë: 54,283,381.41 RSD

Pagat dhe të tjerë: 57,385,519.84 RSD