KORPORATA ENERGJETIKE E SERBISË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

39,088,840,857.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 23,430,755,238.00 RSD

Pagat: 5,639,106,405.00 RSD

Të tjerë: 36,492,031.00 RSD

Pagat: 4,501,194,342.00 RSD

Të tjerë: 113,957,763.00 RSD

Pagat: 5,088,999,100.00 RSD

Të tjerë: 278,335,978.00 RSD