ENTI I LIBRAVE MËSIMORE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

11,399,026.57

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 1,183,792.00 RSD

Të tjerë: 1,119,164.67 RSD

Pagat: 934,981.00 RSD

Të tjerë: 610,483.78 RSD

Pagat: 2,037,613.00 RSD

Të tjerë: 790,913.88 RSD

Pagat: 3,549,170.96 RSD

Të tjerë:  1,172,907.28