DREJTORIA REPUBLIKE PËR REZERVAT E MALLRAVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

1,515,579.26

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 379,473.84 RSD

Pagat: 379,473.84 RSD

Pagat: 377,062.94 RSD

Pagat: 379,568.64 RSD