ADMINISTRATA PËR PYLLTARI

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

9,875,039.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 4,655,188.00 RSD

Pagat: 5,219,851.00 RSD