UPRAVA CARINA

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

436,425,228.68

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 44,588,162.87 RSD

Ostalo: 5,713,812.36 RSD

Plate: 51,243,227.71 RSD

Ostalo: 11,486,880.53 RSD

Plate: 61,713,764.28 RSD

Ostalo: 14,203,928.02 RSD

Plate: 109,893,065.63 RSD

Ostalo: 8,546,460.73 RSD

Plate: 63,830,585.09 RSD

Plate: 65,205,341.46 RSD