REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

37,708,594,451.18

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 729,680,401.60 RSD

Ostalo: 20,444,900.00 RSD

Plate: 29,490,145,000.00 RSD

Ostala: 481,732,036.91 RSD

Ostala: 481,732,036.91 RSD

*dati su podaci za novembar i decembar 2011 godine

Plate: 110,846,354.12 RSD

Ostala: 6,651,197,079.88 RSD

**u „ostalo“ su uračunati i troškovi po osnovu prava iz socijalnog osiguranja i troškovi za sprovođenje zdravstvene zaštite