NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

517,284,567.54

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

308,711,711.38 RSD

*Iznos utrošenog novca se odnosi samo na mesec avgust 2010 godine, ostali podaci nisu dati

Plate: 85,764,739.21 RSD

Ostala: 10,933,806.93 RSD

Plate: 95,779,938.55 RSD

Ostala: 16,094,371.47 RSD