O SAJTU

Podrška promeni državne politike Srbije prema Kosovu i formulisanju nove strategije za rešavanje pitanja odnosa Srbije i Kosova.

Buduća strategija države Srbije mora počivati na interesima građana i na zahtevima svakodnevnog života. Dosadašnja politika imala je za fokus teritoriju, međunarodno-pravna pitanja i visoku politiku. Iza kulisa visoke politike stoje svakodnevni problemi sa kojima se suočavaju građani i u Srbiji i na Kosovu. Ograničena je sloboda kretanja, otežana je komunikacija, transport, trgovina, kulturna i naučna razmena. Onemogućena je nostrifikacija diploma, nema sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ne funkcioniše CEFTA kao zona slobodne trgovine. Sve su to problemi koji direktno utiču na život i standard građana. Politika u Srbiji mora da radi za svoje građane. Ovaj sajt je Web sajt kolikokostakosovo.info rezultat je rada tima istraživača Centra za praktičnu politiku (CPP). Na sajtu se nalaze informacije i dokumenti o trošenju novca poreskih obveznika u Srbiji na Kosovo. CPP će redovno ažurirati sajt i objavljivati sve nove informacije i dokumente do kojih dođu naši istraživači ili uz vašu pomoć.

 

Sajt ima dva cilja:

1. Samo jedan od pokazatelja šta je sve skriveno pod parolom “suvereniteta i teritorijalnog integriteta”.
2. Povećanje transparentnosti trošenja budžetskih sredstava.

 

Izdvajanja Srbije za Kosovo ne moraju sama po sebi biti sporna ukoliko idu kroz legalne tokove i ako su građanima dostupni jasni i precizni podaci o nameni, načinu trošenja i rezultatima koji se ovim novcem ostvaruju. Budžetska izdvajanja za Kosovo sadrže i svoju humanu dimenziju – pomoć ljudima koji su na ivici (ili ispod ivice) siromaštva, davanja za obnovu porušenih kuća i drugih objekata, donacije zdravstvenim ustanovama, školama i socijalnim ustanovama. Ipak, mnogi troškovi su sakriveni, nalaze se u budžetskim stavkama apstraktnih naziva i ne zna se koji je tačno razlog za takva izdvajanja. Ogroman problem predstavlja i kontrola trošenja novca. Na Kosovu ne funkcionišu poreski ili bilo koji drugi organi Republike Srbije. Nema inspekcija, ne podnose se završni računi niti izveštaji o realizaciji projekata. Ovakva situacija urušava ozbiljno vladavinu prava u Srbiji i drastično povećava mogućnost za korupciju i druge oblike kriminala. Povećanje transparentnosti trošenja budžetskih sredstava predstavlja prvi korak da se uspostavi puna kontrola građana Srbije nad trošenjem njihovog novca.