MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

1,174,252,325.21

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 102,728,747.08 RSD

Ostalo: 515.00 RSD

Ostalo: 36,154.48 RSD

Ostalo: 23,159.50 RSD

Ostalo: 26,500.00 RSD

Ostalo: 28,550.00 RSD

Ostalo: 65,800.00 RSD

Ostalo: 8,250.00 RSD

Ostalo: 73,000.00 RSD

Ostalo: 2,745,623.00 RSD

Ostalo: 5,148,572.00 RSD

Ostalo: 4,701,353.19 RSD

Plate: 13,003,217.27

Ostalo: 0.00 RSD

Plate: 2,206,938.63

*od 1.1. do 10.3.2011.

Ministarstvo trgovine i usluga – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 3,949,470.19 RSD

Plate: 51,865,241.30 RSD

Ostalo: 1,347,220.00 RSD

Plate: 24,235,706.79 RSD

Plate: 29,794,863.87 RSD

Plate: 31,160,974.41 RSD

Ostalo: 1,965,699.72 RSD

Plate: 24,185,717.00 RSD

Ostalo: 112,441.88 RSD

Plate: 13,589,505.02 RSD

Ostalo: 284,640.00 RSD

Plate: 3,938,967.46

*od 1.1. do 10.3.2011.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 20,926,482.79 RSD

Ostalo: 441,571,650.64 RSD

od 11.3. do 31.12.2011.

Plate: 12,788,344.00 RSD

Ostalo: 0.00 RSD

*Od 11.3.2011 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo trgovine i usluga su integrisani u Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 13,332,714.83 RSD

Ostalo: 334,758.36 RSD

Plate: 13,405,019.74 RSD

Ostalo: 226,491.14 RSD

Plate: 12,155,958.00 RSD

Ostalo: 0.00 RSD