KONTAKT

Ovaj sajt namenjen je svima nama. Pomozite da zajednički utičemo na vlast da troškovi za Kosovo budu transparentniji i da nam svima bude jasna svrha izdvajanja novca iz budžeta.

Pozivamo sve građane da nam dostave informacije kojima raspolažu o trošenju budžetskih sredstava za Kosovo. Informacije ili dokumente možete nam dostaviti na e-mail: office@policycenter.info