POŠTE SRBIJE

je prema istraživanju i podacima dosptupnim Centru za Praktičnu Politiku, od 10. juna 1999. godine do danas iz budžeta Republike Srbije ukupno potrošila:

4,140,013,856.56

RSD

IZVORNA DOKUMENTA:

IZDVAJANJA PO GODINAMA:

Plate: 46,469,150.48 RSD

Plate: 73,859,205.19 RSD

Plate: 104,264,806.01 RSD

Plate: 110,0329,810.46 RSD

Plate: 101,945,493.29 RSD

Plate: 103,810,378.87 RSD

Plate: 178,866,248.47 RSD

Plate: 208,218,049.03 RSD

Plate: 247,311,336.28 RSD

Plate: 284,682,214.52 RSD

Plate: 292,006,052.51 RSD

Plate: 287,832,905.97 RSD

Plate: 354,736,002.57 RSD

Ostalo: 15,245,202.91 RSD

Plate: 373,435,000.00 RSD

Ostalo: 60,248,000.00 RSD

Plate: 359,009,000.00 RSD

Ostalo: 68,836,000.00 RSD

Plate: 335,580,000.00 RSD

Ostalo: 92,706,000.00 RSD