05 мај Treća plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

Održana je treća plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, na kojoj su predstavljeni rezultati rada Konventa I Radnih grupa. U drugom delu sednice razgovarali smo sa Majom Gojković, Tanjom Miščević i Ksenijom Milenković o dosada postignutom napretku, i zadacima koji nas očekuju u budućnosti.

Centar za praktičnu politiku koordiniše Radnu grupu 35 NKEU koja se bavi pitanjem normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Izvršna direktorka CPPa Sara Dereta predstavila je rad ove Radne grupe u proteklom periodu, kao i preporuke koje je Radna grupa uputila Vladi Republike Srbije.

Neke od preporuka veću javnost rada Vlade Srbije i potpunu transparentnost kako pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, tako i njihove implementacije, kao i donošenje pravnog akta koji bi regulisao implementaciju Briselskog sporazuma u celosti, i koji bi pružio pravni osnov za realizaciju svih ostalih sporazuma koji su nastali u okviru tehničkog dijaloga koji se vodi između Srbije i Kosova u Briselu. Takođe, preporučeno je donošenje jasnih akcionih planova za implementaciju svih postignutih sporazuma, sa definisanim vremenskim rokom za sprovođenje preuzetih obaveza, nadležnim državnim organima, i predviđenim budžetom.

Ostale preporuke Radne grupe 35, kao i preporuke drugih Radnih grupa možete videti u Knjizi preporuka Nacionalnog Konventa o EU 2015/2016

No Comments

Post A Comment