MINISTRIA PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE PAKICAVE, PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE DHE PUSHTETIN LOKAL

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

2,936,720.64

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 1,432,215.84 RSD

Pagat: 1,504,504.80 RSD