MINISTRIA E SHËNDETËSISË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

431,717,796.91

RSD

dokumentet burimore:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 39,059,434.47 RSD

Të tjerë: 222,027,813.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 34,353,534.00 RSD

Pagat: 10,093,591.16 RSD

Të tjerë: 27,740,271.00 RSD

Pagat: 10,562,892.51 RSD

Të tjerë: 45,720,000.00 RSD

Pagat: 12,851,939.93 RSD

Të tjerë: 5,987,200.00 RSD

Pagat: 9,543,483.21 RSD

Të tjerë: 2,475,000.00 RSD

Pagat: 5,704,479.63 RSD

Të tjerë: 5,598,158.00 RSD