MINISTRIA E RINISË DHE SPORTIT

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

139,920,144.54

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 5,182,476.44 RSD

Pagat: 6,154,200.15 RSD

Pagat: 8,792,889.61 RSD

Pagat: 9,401,720.90 RSD

Të tjerë: 240,000.00 RSD

Pagat: 12,531,595.29 RSD

Të tjerë: 600,000.00 RSD

Pagat: 3,292,394.46 RSD

Të tjerë: 2,097,690.00 RSD

Të tjerë: 1,325,000.00 RSD

Pagat: 28,190,091.00 RSD

Të tjerë: 10,807,700.00 RSD

Pagat: 9,993,449.87 RSD

Të tjerë: 8,487,376.00 RSD

Pagat: 9,920,332.82 RSD

Të tjerë: 11,954,428.00 RSD

Pagat: 0.00 RSD

Të tjerë: 10,948,800.00 RSD

Pagat: 0.00 RSD

Të tjerë: 0.00 RSD

Pagat dhe Të tjerë: 0 RSD