MINISTRIA E RELIGJIONIT DHE DIASPORËS

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

473,050,372.55

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria e Religjionit – NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 45,382,000.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 89,886,000.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 67,904,502.51 RSD

Pagat dhe të tjerë: 71,721,106.64 RSD

Pagat dhe të tjerë: 63,620,439.36 RSD

Pagat dhe të tjerë: 338,514,048.49 RSD

Ministria për Dijasporën – NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 250,000.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 400,000.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 650,000.00 RSD

Ministria e Religjionit dhe Diasporës – NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 66,721,286.06 RSD

Pagat dhe të tjerë: 67,165,038.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 133,886,324.06 RSD