MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej::

11,726,894,590.67

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 936,911,957.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 927,790,570.96 RSD

Pagat dhe të tjerë: 1,089,074,815.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 1,082,176,545.14 RSD

Pagat dhe të tjerë: 1,174,080,662.79 RSD

Pagat dhe të tjerë: 1,293,248,550.08 RSD

Pagat dhe të tjerë: 1,293,483,098.96 RSD

Pagat dhe të tjerë: 1,288,671,785.74 RSD

Pagat dhe të tjerë: 2,641,456,605.00 RSD

Nuk e pronësojnë dokumentin i kërkuar

Nuk e pronësojnë dokumentin i kërkuar