MINISTRIA E KULTURËS DHE INFORMIMIT

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

722,514,164.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria e Kulturës, Informimit dhe Shoqërisë Informative – NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 5,000,000.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 18,570,415.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 22,262,202.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 45,832,617.00 RSD

Ministria e Kulturës dhe Informimit – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 157,248,491.00 RSD

Ostalo: 0.00 RSD

Pagat: 167,150,009.00 RSD

Të tjerë: 8,881,006.00 RSD

Pagat: 168,395,728.00 RSD

Të tjerë: 23,733,572.00 RSD

Pagat: 150,700,373.00 RSD

Të tjerë: 572,368.00 RSD

Pagat: 643,494,601.00 RSD

Të tjerë: 33,186,946.00 RSD