MINISTARIA E DREJTËSISË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

752,428,664.41

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 150,233,242.35 RSD

Pagat dhe të tjerë: 206,749,126.34 RSD

Pagat dhe të tjerë: 207,993,016.21 RSD

Pagat dhe të tjerë: 187,453,279.51 RSD

Pagat: 473,021.06 RSD

*Mjetet të transferuara për kompensimet e pagave ty dyja të punësuara dhe të pacaktuara në Sektorin për mbikëqyrje administrative në territorin e KA KdheM