MINISTRIA E BUJQËSISË DHE MBROJTJES SË MJEDISIT

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

120,363,725.39

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 11,891,016.18 RSD

Të tjerë: 95,979,670.00 RSD

Ministria e Mjedisit, Minerave dhe Planifikimit Hapësinor – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 760,460.00 RSD

Pagat: 811,317.30 RSD

Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit- NDARJET NGA VITI:

Pagat: 4,489,337.32 RSD

Pagat: 6,431,924.60 RSD