MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

34,415,669,818.56

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria e Arsimit – NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 2,407,666,277.56 RSD

Pagat dhe të tjerë: 3,904,027,927.90 RSD

Pagat dhe të tjerë: 4,678,752,221.73 RSD

Pagat dhe të tjerë: 2,313,440,199.88 RSD

Pagat dhe të tjerë: 6,930,805,682.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 6,008,478,477.13 RSD

Pagat dhe të tjerë: 26,243,170,786.20 RSD

Ministria për Shkencën dhe Zhvillimin Teknologjik – NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 2,804,202,385.44 RSD

Ministria e Arsimit dhe Shkencës – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 2,036,459,734.00 RSD

Të tjerë: 563,530,205.82 RSD

Pagat: 2,137,176,052.49 RSD

Të tjerë: 557,132,094.64 RSD

Pagat dhe të tjerë: 5,294,298,086.95 RSD

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 21,596,542.68 RSD

Të tjerë: 930,817.68 RSD

Pagat: 17,003,405.20 RSD

Të tjerë: 786,538.11 RSD

Pagat: 17,638,755.00 RSD

Të tjerë: 778,491.24 RSD

Pagat: 14,674,996.85 RSD

Të tjerë: 589,013.21 RSD

Pagat dhe të tjerë: 36,207,189.55 RSD