KONTAKTI

Kjo web faqe është destinuar na të gjithëve. Na ndihmoni që të ndikojmë së bashku në pushtetin, që të gjithë shpenzimet për Kosovë të jenë më transparente dhe që të na jenë e qartë qëllimi i ndarjeve të parave nga buxheti. 

Ftojmë të gjithë qytëtarët që të na dërgoni informatat të cilat kanë për shpenzimin e mjeteve buxhetore për Kosovë. Infomratat ose dokumentet mund të dërgoni në e-mail-in: office@policycenter.info