KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

135,179,732.21

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

2004. Zgjedhjet për presidentin e Republikës, rrethi I – 9,428,282.00 RSD

2004. Zgjedhjet për presidentin e Republikës, rrethi II – 6,222,440.00 RSD

2007. Zgjedhjet parlamentare – 18,612,967.00 RSD

2008. Zgjedhjet presidenciale, rrethi I – 14,826,839.00 RSD

2008. Zgjedhjet presidenciale, rrethi II – 9,801,896.00 RSD

2008. Zgjedhjet parlamentare – 23,940,287.00 RSD

2009. Zgjedhjet për anëtarët e Këshillit bashkiak të Kuvendit komunal të Prishtinës dhe të Kuvendit komunal të Pejës – 9,650,484.00 RSD

2009 Zgjedhjet për anëtarët e Këshillit bashkiak të Kuvendit komunal të Leposaviqit – 6,175,113.21 RSD