KOMESIRIATI PËR REFUGJATË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

459,214,500.50

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 793,832.76 RSD

Të tjerë: 60,129,591.00 RSD

Pagat: 947,359.11 RSD

Të tjerë: 100,754,759.86 RSD

Pagat: 1,068,258.49 RSD

Të tjerë: 79,128,781.25 RSD

Pagat: 1,012,887.17 RSD

Të tjerë: 64,278,892.00 RSD

Pagat: 1,090,774.00 RSD

Të tjerë: 53,637,818.00 RSD

Pagat: 917,620.65 RSD

Të tjerë: 95,453,926.21 RSD