NP QENDRAT E SKIJIMIT TË SERBISË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

506,717,507.52

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 48,000,000.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 31,000,000.00 RSD

*në vitin 2010. është paguar edhe kapitali  në para të gatshme prej 881,771.57 evra dhe 18,555,646,25 euro

Pagat dhe të tjerë: 29,000,000.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 35,738,844.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 353,278,663.52 RSD

Pagat: 9,700,000.00 RSD