NP PËR MINIERAT E QYMYRIT NËNTOKËSOR RESAVICA

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

2,204,340.27

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Paga për një person me vendbanim në Kosovë: 2,204,340.27 RSD