NP PARKU KOMBËTAR SHARA

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

150,667,570.98

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 17,300,000.00 RSD

Të tjerë: 133,367,570.98 RSD