NMP HULUMTIM DHE ZHVILLIM

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

2,547,561.19

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ndarjet nga viti:

Pagat dhe të tjerë: 2,547,561.19 RSD