NDËRMARRJA PUBLIKE RRUGËT E SERBISË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

4,932,903,933.77

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 454,631.76 RSD

Të tjerë: 19,791,191.61 RSD

Pagat: 559,110.04 RSD

Të tjerë: 8,845,827.21 RSD

Pagat: 1,277,896.19 RSD

Të tjerë: 17,971,780.24 RSD

Pagat: 1,324,095.93 RSD

Të tjerë: 13,140,210.72 RSD

Pagat: 1,388,303.90 RSD

Të tjerë: 51,083,145.83 RSD

Pagat: 1,541,915.83 RSD

Të tjerë: 85,524,482.51 RSD

Pagat: 1,657,217.32 RSD

Të tjerë: 423,406,037.07 RSD

Pagat: 7,508,593.26 RSD

Të tjerë: 362,368,825.01 RSD

Pagat: 7,508,593.26 RSD

Të tjerë: 476,189,753.73 RSD

Pagat: 9,276,918.72 RSD

Të tjerë: 480,684,279.24 RSD

Pagat: 8,550,958.88 RSD

Të tjerë: 568,048,693.91 RSD

Pagat: 9,885,499.84 RSD

Të tjerë: 1,051,860,844.10 RSD

Pagat: 12,365,640.51 RSD

Të tjerë: 541,195,252.14 RSD

Pagat: 15,351,570.39 RSD

Të tjerë: 311,733,073.09 RSD

Pagat: 18,982,879.52 RSD

Të tjerë: 376,777,819.07 RSD

Pagat: 23,107,305.31 RSD

Pagat: 23,541,587.63 RSD