NDËRMARRJA PUBLIKE POSTA E SERBISË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

4,140,013,856.56

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 46,469,150.48 RSD

Pagat: 73,859,205.19 RSD

Pagat: 104,264,806.01 RSD

Pagat: 110,0329,810.46 RSD

Pagat: 101,945,493.29 RSD

Pagat: 103,810,378.87 RSD

Pagat: 178,866,248.47 RSD

Pagat: 208,218,049.03 RSD

Pagat: 247,311,336.28 RSD

Pagat: 284,682,214.52 RSD

Pagat: 292,006,052.51 RSD

Pagat: 287,832,905.97 RSD

Pagat: 354,736,002.57 RSD

Të tjerë: 15,245,202.91 RSD

Pagat: 373,435,000.00 RSD

Të tjerë: 60,248,000.00 RSD

Pagat: 359,009,000.00 RSD

Të tjerë: 68,836,000.00 RSD

Pagat: 335,580,000.00 RSD

Të tjerë: 92,706,000.00 RSD