NDËRMARRJA PUBLIKE PËR MENAXHIMIN E UJRAVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

8,670,000.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 8,670,000.00 RSD

Pagat: 0.00 RSD

Të tjerë: 0.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 0.00 RSD

Pagat dhe të tjerë: 0.00 RSD