KES Juglindje

KES JUGLINDJE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

122,121,865.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 58,202,898.34 RSD

Pagat dhe të tjerë: 63,918,967.00 RSD