KES HIDROCENTARLI I GJERDAPIT

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej

4,461,247.54

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Paga e një të punuësuari: 4,461,247.54 RSD