ELEKTRO SERBIA

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

4,690,750.46

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 1,306,537.34 RSD

Të tjerë: 865,856,.00 RSD

Pagat: 1,355,419.43 RSD

Të tjerë: 2,028,793.69 RSD