AGJENCIA E LAJMEVE TANJUG

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

5,088,970.49

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat dhe të tjerë: 2,592,503.19 RSD

Pagat dhe të tjerë: 2,496,467.30 RSD