INSTITUTI HIDROMETEOROLOGJIK

kanë shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej::

8,634,328.14

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 1,138,278.00 RSD

Pagat: 1,063,823.88 RSD

Pagat: 1,133,653.00 RSD

Të tjerë: 4,151,358.94 RSD

Pagat: 1,147,206.32 RSD