INSPEKTORATI I ADMINISTRATËS

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

2,530,188.31

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 2,530,188.31 RSD