ENTI REPUBLIK I STATISTIKAVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

17,143,658.12

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 4,566,940.71 RSD

Pagat: 4,465,481.97 RSD

Pagat: 4,522,541.33 RSD

Pagat: 3,588,694.11 RSD