ENTI REPUBLIK I GJEODEZISË

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

213,865,558.04

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 6,178,506.00 RSD

Pagat: 54,646,005.00 RSD

Të tjerë: 1,809,049.63 RSD

Pagat: 57,340,502.30 RSD

Të tjerë: 1,820,066.11 RSD

Pagat: 91,674,010.00 RSD

Të tjerë: 397,419.00 RSD