DREJTORIA REPUBLIKE E UJRAVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

23,754,310.56

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Të tjerë: 6,535,990.00 RSD

Pagat: 2,558,599.56 RSD

Pagat: 2,706,711.50 RSD

Pagat: 2,821,103.68 RSD

Të tjerë: 54,155.27 RSD

Pagat: 2,954,299.06 RSD

Të tjerë: 140,815.48 RSD

Pagat: 2,922,142.94 RSD

Të tjerë: 212,853.73 RSD

Pagat: 2,659,585.30 RSD

Të tjerë: 188,054.04 RSD