DREJTORIA PËR ADMINISTRATË ELEKTRONIKE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

4,070,000.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 2,630,000.00 RSD

Pagat: 1,440,000.00 RSD