BORXHI PUBLIK I REPUBLIKËS SË SERBISË

për territorin e Kosovës dhe Metohisë

është paguar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

372.570.000,00

EURO

DOKUMENTET BURIMORE:

Borxhi publik i përgjithshëm për ditën 20. shtator të viti 2010. është 423,570,000.00 Euro

Shuma e borxhit publik të paguar nga prilli i vitit 2002. deri në shtator të vitit 2010. është 372,570,000.00 Euro