AGJENCIA PËR REGJISTRIM EKONOMIK

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

21,908,634.29

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 1,594,984.00 RSD

Të tjerë: 400,456.00 RSD

Pagat: 1,699,480.00 RSD

Të tjerë: 411,839.00 RSD

Pagat: 1,748,487.00 RSD

Të tjerë: 472,106.00 RSD

Pagat: 1,788,804.00 RSD

Të tjerë: 519,990.00 RSD

Pagat: 2,681,517.61 RSD

Të tjerë: 571,106.00 RSD

Pagat: 2,552,557.12 RSD

Të tjerë: 678,238.92 RSD

Pagat dhe të tjerë: 3,362,537.98 RSD

Pagat dhe të tjerë: 3,426,530.66 RSD