AGJENCIA KOMBËTARE PËR ZHVILLIM RAJONAL

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

1,630,000.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Të tjerë: 1,170,000.00 RSD

Të tjerë:460,000.00 RSD